The PRAGRESS project is directed at professional care givers, such as nurses, social workers, nursing aids, and other professionals involved in the prevention and management of challenging and aggressive behavior in both home and community settings. Aggressive behaviour is a multi-parametric phenomenon which requires a comprehensive training framework focusing on:

  • Raising awareness on aggressive and violent behavior
  • The causes and prevention of aggressive or violent behavior
  • Management and de-escalation methods for controlling aggressive behavior

Tulokset

Projektin lähtökohtana selvitetään aggressiivisuutta ilmiönä yleensä ja siihen liittyviä tekijöitä: mitä hoidettavan aggressiivinen käyttäytyminen hoitajaa/omaishoitajaa kohden pitää sisällään niin vanhusten pitkäaikaishoidossa kuin kotihoidossa.

PRAGRESS- koulutusohjelman sisällön tuottaminen perustuu työpaketti 1:sen tuloksiin. Koulutusohjelman tavoitteena on tarjota kattava materiaali, jonka avulla aggressiivisen käyttäytymisen vaikutuksia hoitajiin ja omaishoitajiin voidaan lieventää ja vähentää.

PRAGRESS –oppimisalusta on avoin verkkoperustainen oppimisalusta, joka sisältää oppimismoduuleita hoitajien, omaishoitajien, kouluttajien ja eri yhteisöjen käyttöön.

PRAGRESS- hankkeessa toteutettavat pilottitutkimukset suunnitellaan koulutusmoduulien pohjalta ja niitä voidaan käyttää opittujen teoriatietojen ja käytännön taitojen vahvistamiseen ja harjoitteluun.

Suoritetun koulutuksen jälkeen on saatavilla digitaalinen osaamisen tunnustus – merkki.

Toimijat

UUTISET

lokakuu 25, 2021

Webinaari- ikääntyneiden aggressiivisen käytöksen ehkäisy ja puuttuminen pitkäaikaishoidossa

ISRAA & ECHALLIANCEKeskiviikkona 27. lokakuuta kello 13-14 ISRAAA ja ECHAlliance esittelivät ”Trevisoterveys- ja sosiaalipalveluiden innovaatio ekosysteemin”Ikääntyneiden aggressiivinen käytös on monimutkainen...
Read More
syyskuu 10, 2021

Online aloituskokous

Pragress aloituskokous pidettiin kaksiosaisena Zoom- yhteyden avulla. Ensimmäinen kokous pidettiin 2.11.2020 ja toinen kokous pidettiin 16.11.2020. Kokouksessa päätettiin projektin tarkoitus...
Read More
joulukuu 2, 2020

Pragress konsortio

Pragress konsortio koostuu partnereista jotka ovat Suomesta, Irlannista, Italiasta, Kreikasta ja Saksasta
Read More