Εναρκτήρια διαδικτυακή συνάντηση

Εναρκτήρια διαδικτυακή συνάντηση

Η εναρκτήρια διαδικτυακή συνάντηση του PRAGRESS πραγματοποιήθηκε μέσω του ZOOM σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος πραγματοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2020 και το δεύτερο μέρος στις 16 Νοεμβρίου 2020. 

Στη συνάντηση, οι εταίροι συζήτησαν τους στόχους και τους σκοπούς του έργου PRAGRESS, καθόρισαν τα πνευματικά παραδοτέα και τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη, και περιέγραψαν ένα σχέδιο διάδοσης.

Το επόμενο βήμα του έργου είναι η ανάπτυξη ερωτηματολογίων και προτύπων έρευνας για τα πρώτα πνευματικά παραδοτέα, καθώς και ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας του έργου και του πρώτου ενημερωτικού δελτίου.

Αφήστε μια απάντηση