Työpaketti 1

Projektin lähtökohtana selvitetään aggressiivisuutta ilmiönä yleensä ja siihen liittyviä tekijöitä: mitä hoidettavan aggressiivinen käyttäytyminen hoitajaa/omaishoitajaa kohden pitää sisällään niin vanhusten pitkäaikaishoidossa kuin kotihoidossa.

Työpaketti 2

PRAGRESS- koulutusohjelman sisällön tuottaminen perustuu työpaketti 1:sen tuloksiin. Koulutusohjelman tavoitteena on tarjota kattava materiaali, jonka avulla aggressiivisen käyttäytymisen vaikutuksia hoitajiin ja omaishoitajiin voidaan lieventää ja vähentää.

Työpaketti 3

PRAGRESS –oppimisalusta on avoin verkkoperustainen oppimisalusta, joka sisältää oppimismoduuleita hoitajien, omaishoitajien, kouluttajien ja eri yhteisöjen käyttöön.

Työpaketti 4

PRAGRESS- hankkeessa toteutettavat pilottitutkimukset suunnitellaan koulutusmoduulien pohjalta ja niitä voidaan käyttää opittujen teoriatietojen ja käytännön taitojen vahvistamiseen ja harjoitteluun.

Työpaketti 5

Suoritetun koulutuksen jälkeen on saatavilla digitaalinen osaamisen tunnustus – merkki.