Suomalaiset opiskelijat olivat kiinnostuneita oppimaan vanhusten aggressiivisesta käytöksestä ja aggression hallinnasta.

Lehtori Johanna Berg (Turun ammattikorkeakoulu) esitteli Pragress-projektia opiskelijoille osana heidän opintojaan. Pragressin perustutkimuksen tuloksista keskusteltiin yhdessä ja tulokset herättivät keskustelua aggressiivisiin tilanteisiin liittyvistä tunteista ja kokemuksista. Suurimmalla osalla opiskelijoista oli pitkä työkokemus vanhustenhoidosta ja heillä oli omakohtaista kokemusta asiakkaiden aggressiivisesta käytöksestä. Opiskelijat keskustelivat aggressiivisuuteen liittyvistä kokemuksista ja tunteista sekä niiden ammatillisesta hallinnasta. He pitivät aggression hallintaa haastavana ja tunnustivat aggressiivisen käytöksen olevan yleinen ongelma pitkäaikaishoidossa. Yhdessä pystyimme toteamaan, että aggressiivinen käyttäytyminen terveydenhuollossa on haaste ja vaatii huomiota. Pragress-ohjelmassa tuotettu oppimismateriaali voi tukea ja vahvistaa ammattilaisten taitoja ennaltaehkäistä ja hallita aggressiivisia tilanteita terveydenhuollon toimintaympäristöissä.

Vastaa