Pragress Multiplier – Finland

Pragress- hankkeen tuloksista kerrotaan hankkeen kohderyhmille kahdessa eri tilaisuudessa touko- ja kesäkuun aikana. Tarkoituksena on tiedottaa hankkeen tuotoksesta eli Pragress- oppimisalustasta. Oppimisalusta sisältää tietoa siitä, kuinka dementiaa sairastavan ikäihmisen aggressiiviseen
käyttäytymiseen voi suhtautua, minkälaisia tunteita se saattaa herättää ja miten aggressiivista käyttäytymistä voisi ennaltaehkäistä ja hallita. Lisäksi oppimisalustalla voi perehtyä siihen, miten näissä haastavissa tilanteissa voi tukea omaa jaksamistaan ja toimintakykyään erilaisten harjoitusten avulla.

Vastaa