Pragress kansainvälinen tapaaminen Galwayssa (Maaliskuu 2023)

Pragress kansainvälinen tapaaminen Galwayssa (Maaliskuu 2023)

Maaliskuussa PRAGRESS partnerit tapasivat Galwayn yliopistolla jatkaakseen työskentelyä projektin parissa. Erityisesti tapaamisessa keskityttiin hoitajien antamaan palautteeseen. Yhteensä 76 hoitotyön tekijää, niin ammattilaisia kuin omaishoitajiakin, Italiasta, Kreikasta ja Saksasta pilotoi koulutusalustaa ja materiaaleja ja antoi oivaltavaa sekä arvokasta palautetta ja ehdotuksia. Yhteen vedettynä hoitajat kokivat materiaalin ja alustan loogisesti rakennetuksi, helposti saavutettavaksi ja navigoitavaksi, sekä käyttäjäystävälliseksi. Pilotointiin osallistuneet kokivat että:

”Löysin paljon vastauksia ongelmiini ja vahvistusta havainnoilleni. Käsitellyt asiat tulee varmasti otettua käytäntöön” (Italia).

”Erittäin hyödyllinen, tämä on työkalu jota hoitaja voi konsultoida milloin tahansa, myös suorittaessaan työtehtäviään” (Kreikka).

”MOOC on myös erittäin strukturoitu ja hyvin hallittavissa. Hyödyllisiä luovia kuvia, videoita, hyviä grafiikoita ja informaatiota” (Saksa).

Keskeinen PRAGRESS projektin ominaisuus on ollut hoitajien ammattitaidon, tiedon ja ymmärryksen mukaan ottaminen ja hyödyntäminen materiaalien ja alustan kehittämisen
kautta, sekä aloitustutkimukseen osallistuneiden hoitajien ja omaishoitajien kautta. Lisäksi asiantuntijahoitajat ovat arvioineet varhaista ohjelmaa ja sittemmin pilotoineet viimeisteltyä versiota. PRAGRESS partnerit haluaisivat jälleen kerran käyttää tilaisuuden kiittääkseen hoitajia heidän näkemyksestään, josta on ollut mittaamatonta apua tämän projektin kehittämisessä.

Kontrastina projektin sulavalle etenemiselle, sää Galwayssa oli ali ajoittain armoton. Maaliskuu 2023 lisättiinkin ennätysten kirjoihin märimpänä maaliskuuna sitten tilastoinnin aloittamisen. Partnerit saivat kuitenkin nauttia lyhyestä tauosta säässä ja saivat mahdollisuuden ihailla
Galwayn yliopiston historiallista nelikulmiota, jonka historia ulottuu vuoteen 1845 jolloin yliopisto on perustettu.

Vastaa