Online aloituskokous

Online aloituskokous

Pragress aloituskokous pidettiin kaksiosaisena Zoom- yhteyden avulla. Ensimmäinen kokous pidettiin 2.11.2020 ja toinen kokous pidettiin 16.11.2020. Kokouksessa päätettiin projektin tarkoitus ja tavoitteet, määriteltiin työpaketit ja kehittämismenetelmät sekä luonnosteltiin levittämis- ja julkaisusuunnitelma. Projektin seuraavat vaiheet ovat kyselyn tekeminen ja tutkimuksellisten lähtökohtien määrittäminen ensimmäistä työpakettia varten, verkkosivuston luominen projektille ja ensimmäisen uutiskirjeen laatiminen.

Vastaa