Joulukuun online tapaaminen

Joulukuun online tapaaminen

Joulukuun 13.-14. päivänä 2021 PRAGRESS projektin partnerit tapasivat verkon välityksellä keskustellakseen harjoitussisällön kehittämisestä. Tapaamisessa partnerit keskustelivat tiedollisista sisällöistä ja metodologiasta, samoin kuin MOOC:in (Massive Open Online Course) toteutuksesta. Valitettavasta tapaamista ei pystytty järjestämään
Italian Trevisossa ajankohtaisen pandemiatilanteen vuoksi. Tapaaminen sovittiin uudelleen keväällä 2022 ja partnerit odottivat innolla työskentelyä PRAGRESS projektin parissa.

Vastaa