The PRAGRESS project is directed at professional care givers, such as nurses, social workers, nursing aids, and other professionals involved in the prevention and management of challenging and aggressive behavior in both home and community settings. Aggressive behaviour is a multi-parametric phenomenon which requires a comprehensive training framework focusing on:

  • Raising awareness on aggressive and violent behavior
  • The causes and prevention of aggressive or violent behavior
  • Management and de-escalation methods for controlling aggressive behavior

Tulokset

Projektin lähtökohtana selvitetään aggressiivisuutta ilmiönä yleensä ja siihen liittyviä tekijöitä: mitä hoidettavan aggressiivinen käyttäytyminen hoitajaa/omaishoitajaa kohden pitää sisällään niin vanhusten pitkäaikaishoidossa kuin kotihoidossa.

PRAGRESS- koulutusohjelman sisällön tuottaminen perustuu työpaketti 1:sen tuloksiin. Koulutusohjelman tavoitteena on tarjota kattava materiaali, jonka avulla aggressiivisen käyttäytymisen vaikutuksia hoitajiin ja omaishoitajiin voidaan lieventää ja vähentää.

PRAGRESS –oppimisalusta on avoin verkkoperustainen oppimisalusta, joka sisältää oppimismoduuleita hoitajien, omaishoitajien, kouluttajien ja eri yhteisöjen käyttöön.

PRAGRESS- hankkeessa toteutettavat pilottitutkimukset suunnitellaan koulutusmoduulien pohjalta ja niitä voidaan käyttää opittujen teoriatietojen ja käytännön taitojen vahvistamiseen ja harjoitteluun.

Suoritetun koulutuksen jälkeen on saatavilla digitaalinen osaamisen tunnustus – merkki.

Toimijat

UUTISET

3 heinäkuun, 2023

Terveyden edistämisen Tutkimuskeskus – konferenssissa

Dr Martin Power PRAGRESS- hankkeen edustajana ja Dr Verna McKenna toimivat puheenjohtajina 27. Terveyden edistämisen Tutkimuskeskus – konferenssissa (27 th...
Read More
12 kesäkuun, 2023

Suomalaiset opiskelijat olivat kiinnostuneita oppimaan vanhusten aggressiivisesta käytöksestä ja aggression hallinnasta.

Lehtori Johanna Berg (Turun ammattikorkeakoulu) esitteli Pragress-projektia opiskelijoille osana heidän opintojaan. Pragressin perustutkimuksen tuloksista keskusteltiin yhdessä ja tulokset herättivät keskustelua...
Read More
29 toukokuun, 2023

Pragress kansainvälinen tapaaminen Galwayssa (Maaliskuu 2023)

Maaliskuussa PRAGRESS partnerit tapasivat Galwayn yliopistolla jatkaakseen työskentelyä projektin parissa. Erityisesti tapaamisessa keskityttiin hoitajien antamaan palautteeseen. Yhteensä 76 hoitotyön tekijää,...
Read More
29 toukokuun, 2023

ATU Talk for Pragress

Tohtori Martin Power (Galwayn yliopisto) pitämässä esitelmää sosiaalihuollon opiskelijoille ja henkilökunnalle seuraavassa tilaisuudessa Atlantic Technical Universityn Mayon kampuksella. Esityksessä tarkasteltiin...
Read More
23 toukokuun, 2023

Pragress Multiplier – Finland

Pragress- hankkeen tuloksista kerrotaan hankkeen kohderyhmille kahdessa eri tilaisuudessa touko- ja kesäkuun aikana. Tarkoituksena on tiedottaa hankkeen tuotoksesta eli Pragress-...
Read More
30 lokakuun, 2022

Kouluttajien koulutus tapahtuma ja kansainvälinen tapaaminen Ateenassa, Kreikassa (Lokakuu 2022)

Pragress partnerit ja kouluttajat Kouluttajien koulutus tapahtuma järjestettiin Ateenassa 24-28 lokakuuta. Tapahtumassakouluttajat jokaisesta organisaatiosta saivat mahdollisuuden testata PRAGRESS MOOC-alustaaja antaa...
Read More
30 syyskuun, 2022

NaBIBB konfereenssi Weimarissa (Syyskuu 2022)

Jokavuotinen Euroopan kansallisen koulutuksen toimiston konferenssi pidettiin BIBB:ssä 27-28 syyskuuta Weimarissa. Jännittävien eurooppalaiseen koulutukseen liittyvien pääpuheiden lisäksi konferenssissa järjestettiin työpajoja,...
Read More
9 kesäkuun, 2022

PRAGRESS edustettuna Pfelege Plus messuilla

Pfelege Plus messut järjestettiin Sturttgartissa 17.-19. toukokuuta 2022. Sekä DHBW Stuttgart että Wohlfahrtswerk Baden-Württemberg järjestivät oman infopisteensä. Molemmat organisaatiot suunnittelivat...
Read More
30 huhtikuun, 2022

Kansainvälinen tapaaminen Trevisossa (Huhtikuu 2022)

Huhtikuun 4. ja 5. päivänä 2022 järjestettiin ensimmäinen kansainvälinen kasvotusten tapaaminen eurooppalaisten Erasmus-projekti ”Pragressin” partnereiden kesken Italian Trevisossa. Edellinen tapaaminen...
Read More
17 joulukuun, 2021

Joulukuun online tapaaminen

Joulukuun 13.-14. päivänä 2021 PRAGRESS projektin partnerit tapasivat verkon välityksellä keskustellakseen harjoitussisällön kehittämisestä. Tapaamisessa partnerit keskustelivat tiedollisista sisällöistä ja metodologiasta,...
Read More