Παρουσίαση του Pragress στο Atlantic Technical University

Παρουσίαση του Pragress στο Atlantic Technical University

Ο Δρ. Martin Power (Πανεπιστήμιο του Galway) έκανε μια παρουσίαση στους φοιτητές κοινωνικής φροντίδας και στο προσωπικό,  στο Atlantic University’s Mayo Campus.Η παρουσίαση εξέτασε τα αρχικά ευρήματα της έρευνας σχετικά με τις αντιλήψεις για την επαγγελματοποίηση της κοινωνικής φροντίδας, στην οποία ο Martin ήταν ο βασικός ερευνητής. Επίσης ο Martin συζήτησε για το έργο PRAGRESS, τονίζοντας συγκεκριμένα τα ευρήματα από τη βασική έκθεση σχετικά με τα κοινά στοιχεία που εμφανίζονται στις εμπειρίες που δημιουργεί ο αντίκτυπος των επεισοδίων επιθετικής και βίαιης συμπεριφοράς στους φροντιστές. Πράγματι, η βασική έκθεση εστίασε στο γεγονός ότι παρά το εύρος των κοινωνικά-πολιτισμικά διαφορετικών εθνών από τα οποία προέρχονταν οι συμμετέχοντες, και τις διαφορές στα συστήματα φροντίδας και τις οργανωτικές νόρμες και προσεγγίσεις, υπήρχε ένας αξιοσημείωτα παρόμοιος αντίκτυπος  στους φροντιστές.

Το σοκ και η αναστάτωση ήταν συχνότερα η αρχική αντίδραση, με συναισθήματα ενοχής και αυτοκατηγορίας που συνήθως αναδύονται κατά την περίοδο μετά το περιστατικό.

Δυστυχώς, στην Ιρλανδία η εργασία κοινωνικής φροντίδας έχει συχνά συνδεθεί με περιστατικά επιθετικότητας και βίας και είναι ένα πολύ συνηθισμένο χαρακτηριστικό σε ορισμένους τομείς της κοινωνικής φροντίδας. Υπό το πρίσμα της κοινής εμπειρίας των φροντιστών, ενώ ορισμένα στοιχεία του προγράμματος PRAGRESS μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα σχετικά με τους τομείς του εργατικού δυναμικού της κοινωνικής φροντίδας, οι ενότητες που μπορούν να υποστηρίξουν τους φροντιστές στην πρόληψη, τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των επεισοδίων επιθετικότητας και βίας θα έχουν απήχηση και πέρα από τη φροντίδα των ηλικιωμένων ατόμων.

Αφήστε μια απάντηση