Φινλανδοί μαθητές ενδιαφέρθηκαν να μάθουν για την επιθετική συμπεριφορά των ηλικιωμένων και πώς να διαχειριστούν την επιθετικότητα

Η Λέκτορας Johanna Berg (Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών τουTurku) παρουσίασε το πρόγραμμα Pragress σε φοιτητές ως μέρος των σπουδών τους με τίτλο «Ειδικά θέματα στη φροντίδα ηλικιωμένων». Τα αποτελέσματα της βασικής μελέτης Pragress συζητήθηκαν μεταξύ των φοιτητών και τα αποτελέσματα προκάλεσαν συζητήσεις σχετικά με τα αισθήματα, τα συναισθήματα και τις εμπειρίες που σχετίζονται με καταστάσεις εκδήλωσης επιθετικής συμπεριφοράς. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι από τους μαθητές είχαν μακρά εργασιακή εμπειρία στη φροντίδα ηλικιωμένων και είχαν προσωπική εμπειρία σχετικά με την επιθετική συμπεριφορά των επωφελουμένων. Οι μαθητές συζήτησαν εμπειρίες και συναισθήματα που σχετίζονται με την επιθετικότητα στο χώρο εργασίας καθώς και πώς να τα διαχειριστούν με επαγγελματικό τρόπο. Αντιλαμβάνονταν τη διαχείριση της επιθετικότητας μερικές φορές ως προκλητική και αναγνώρισαν ότι η επιθετική συμπεριφορά είναι κοινό πρόβλημα σε περιβάλλοντα μακροχρόνιας φροντίδας. Μαζί μπορέσαμε να δηλώσουμε ότι η επιθετική συμπεριφορά σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης είναι μια πρόκληση και χρειάζεται προσοχή. Το εκπαιδευτικό υλικό που παράγεται στο πρόγραμμα Pragress μπορεί να υποστηρίξει και να ενισχύσει τις δεξιότητες των επαγγελματιών για την πρόληψη και τη διαχείριση επιθετικών καταστάσεων σε περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης.

Αφήστε μια απάντηση