27ο ετήσιο συνέδριο του Ερευνητικού Κέντρου Προαγωγής Υγείας (22 Ιουνίου)

27ο ετήσιο συνέδριο του Ερευνητικού Κέντρου Προαγωγής Υγείας (22 Ιουνίου)

Ο Dr Martin Power της κοινοπραξίας PRAGRESS, ο οποίος προήδρευσε με την Dr Verna McKenna, στο 27ο ετήσιο συνέδριο του Ερευνητικού Κέντρου Προαγωγής Υγείας (22 Ιουνίου) – Ενίσχυση της διατομεακής δράσης για την προαγωγή της υγείας: Οικοδόμηση υγιών κοινοτήτων –https://www.universityofgalway.ie/hpconference/

Από αριστερά προς τα δεξιά – Υπουργός Hildegarde Naughton, Υπουργός Δημόσιας Υγείας, Ευζωίας και Εθνικής στρατηγικής φαρμάκων; Πρόεδρος Professor Ciarán Ó hÓgartaigh Πανεπιστήμιο του Galway; Dr Martin Power (συμμετέχων στο πρόγραμμα PRAGRESS) και Dr Verna McKenna, Ερευνητικό κέντρο προαγωγής της υγείας, Πανεπιστήμιο του Galway;
Professor Martin O’Donnell, Πρύτανης κολλεγίου Φαρμακολογίας, Νοσηλευτικής και επιστημών Υγείας, και Professor Breda Smyth, Επικεφαλής Ιατρικής (Ιρλανδία) and Professor Δημόσιας Υγείας και Φαρμάκων στο Πανεπιστήμιο του Galway.

Η Dr Saintuya Dashdondog και ο Dr Martin Power παρουσιάζουν εκ μέρους των εταίρων της κοινοπραξίας PRAGRESS, μια ακαδημαϊκή αφίσα που περιγράφει το έργο PRAGRESS στους συμμετέχοντες του ετήσιου συνεδρίου του Εθνικού Ερευνητικού Κέντρου Προαγωγής Υγείας στο Πανεπιστήμιο του Galway, Ιρλανδία (22 Ιουνίου).

Αφήστε μια απάντηση