Εκπαίδευση εκπαιδευτών και διεθνής συνάντηση στην Αθήνα, Ελλάδα (Οκτώβριος 2022)

Εκπαίδευση εκπαιδευτών και διεθνής συνάντηση στην Αθήνα, Ελλάδα (Οκτώβριος 2022)

Εταίροι του προγράμματος Pragress και εκπαιδευτές στην Αθήνα
Μια εκδήλωση εκπαίδευσης εκπαιδευτών πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 24 έως τις 28 Οκτωβρίου, όπου εκπαιδευτές από κάθε οργανισμό είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν την πλατφόρμα PRAGRESS και να δώσουν λεπτομερή ανατροφοδότηση στις ομάδες εστίασης. Στη συνέχεια, οι εταίροι συναντήθηκαν για τη διεθνή συνάντηση του έργου για να προβληματιστούν σχετικά με την αξιολόγηση και να καθορίσουν περαιτέρω εργασίες από αυτήν.

Αφήστε μια απάντηση