Η πλατφόρμα e-learning PRAGRESS θα είναι ένα ανοιχτό περιβάλλον εκπαιδευτικών πόρων υπό τη μορφή ενός μαζικού ανοιχτού μαθήματος (MOOC), που θα προσφέρει ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης που έχουν σχεδιαστεί για χρήση από όλους τους τυπικούς και άτυπους φροντιστές, τους παρόχους δια βίου μάθησης, τους ενδιαφερόμενους φορείς, τις οργανώσεις και τις κοινότητες ηλικιωμένων.

Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να μπείτε στο MOOC!

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο για να μάθετε πώς να πλοηγηθείτε στο MOOC.